Ανοξείδωτοι Θάλαμοι

image

Ανοξείδωτοι Θάλαμοι

Με Συμπαγή Πόρτα


Διαθέσιμα Μοντέλα σε Συντήρηση, Κατάψυξη & Αρτοποιίας

Δείτε Περισσότερα
image
image
image
image
image

Ανοξείδωτοι Θάλαμοι

Με Γυάλινη Πόρτα


Διαθέσιμα Μοντέλα σε Συντήρηση, Κατάψυξη & Αρτοποιίας

Δείτε Περισσότερα
image
image
image
image

Ποιο Ψυγείο είναι κατάλληλο για την επιχείρησή μου ?

placeholder image

1 έως 3 Πόρτες

Διαστάσεις (cm)

Standard: 138 x 60/70 x 86
Αρτοποιίας: 154 x 80 x 86

Λειτουργία

Συντήρηση: 0 ÷ 8 ºC

Πόρτες

2 Ανοιγόμενες πόρτες
με αυτόματη επαναφορά

Θερμοστάτης

EVCO Προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός Θερμοστάτης με αυτόματη απόψυξη

Ισχύς ÷ Παροχή

Συντήρηση: 3/8 hp ÷ 230v / 50 Hz

placeholder image

1 έως 3 Πόρτες

Διαστάσεις (cm)

Standard: 138 x 60/70 x 86
Αρτοποιίας: 154 x 80 x 86

Λειτουργία

Συντήρηση: 0 ÷ 8 ºC

Πόρτες

3 Ανοιγόμενες πόρτες
με αυτόματη επαναφορά

Θερμοστάτης

EVCO Προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός Θερμοστάτης με αυτόματη απόψυξη

Ισχύς ÷ Παροχή

Συντήρηση: 3/8 hp ÷ 230v / 50 Hz

placeholder image

1 έως 4 Πόρτες

Διαστάσεις (cm)

Standard: 138 x 60/70 x 86
Αρτοποιίας: 154 x 80 x 86

Λειτουργία

Συντήρηση: 0 ÷ 8 ºC

Πόρτες

4 Ανοιγόμενες πόρτες
με αυτόματη επαναφορά

Θερμοστάτης

EVCO Προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός Θερμοστάτης με αυτόματη απόψυξη

Ισχύς ÷ Παροχή

Συντήρηση: 3/8 hp ÷ 230v / 50 Hz

placeholder image

1 έως 2 Πόρτες

Διαστάσεις (cm)

Standard: 138 x 60/70 x 86
Αρτοποιίας: 154 x 80 x 86

Λειτουργία

Συντήρηση: 0 ÷ 8 ºC

Πόρτες

3 Ανοιγόμενες πόρτες
με αυτόματη επαναφορά

Θερμοστάτης

EVCO Προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός Θερμοστάτης με αυτόματη απόψυξη

Ισχύς ÷ Παροχή

Συντήρηση: 3/8 hp ÷ 230v / 50 Hz

placeholder image

1 έως 3 Πόρτες

Διαστάσεις (cm)

Standard: 138 x 60/70 x 86
Αρτοποιίας: 154 x 80 x 86

Λειτουργία

Κατάψυξη: -15 ÷ -18 ºC

Πόρτες

2 Ανοιγόμενες πόρτες
με αυτόματη επαναφορά

Θερμοστάτης

EVCO Προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός Θερμοστάτης με αυτόματη απόψυξη

Ισχύς ÷ Παροχή

Κατάψυξη: 3/8 hp ÷ 230v / 50 Hz

placeholder image

1 έως 3 Πόρτες

Διαστάσεις (cm)

Standard: 138 x 60/70 x 86
Αρτοποιίας: 154 x 80 x 86

Λειτουργία

Κατάψυξη: -15 ÷ -18 ºC

Πόρτες

3 Ανοιγόμενες πόρτες
με αυτόματη επαναφορά

Θερμοστάτης

EVCO Προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός Θερμοστάτης με αυτόματη απόψυξη

Ισχύς ÷ Παροχή

Κατάψυξη: 3/8 hp ÷ 230v / 50 Hz

placeholder image

1 έως 4 Πόρτες

Διαστάσεις (cm)

Standard: 138 x 60/70 x 86
Αρτοποιίας: 154 x 80 x 86

Λειτουργία

Κατάψυξη: -15 ÷ -18 ºC

Πόρτες

4 Ανοιγόμενες πόρτες
με αυτόματη επαναφορά

Θερμοστάτης

EVCO Προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός Θερμοστάτης με αυτόματη απόψυξη

Ισχύς ÷ Παροχή

Κατάψυξη: 3/8 hp ÷ 230v / 50 Hz

placeholder image

1 έως 2 Πόρτες

Διαστάσεις (cm)

Standard: 138 x 60/70 x 86
Αρτοποιίας: 154 x 80 x 86

Λειτουργία

Κατάψυξη: -15 ÷ -18 ºC

Πόρτες

3 Ανοιγόμενες πόρτες
με αυτόματη επαναφορά

Θερμοστάτης

EVCO Προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός Θερμοστάτης με αυτόματη απόψυξη

Ισχύς ÷ Παροχή

Κατάψυξη: 3/8 hp ÷ 230v / 50 Hz

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ