Ανοξείδωτες Φούσκες

image

Ανοξείδωτες Κατασκευές

Φούσκες Classic


Με χωνευτούς ή ένθετους Γαστρονόμους GN 1/4. Διατίθενται μοντέλα με κάλυμμα ή χωρίς για τους Γαστρονόμους.

Χαρακτηριστικά
image

Ανοξείδωτες Κατασκευές

Φούσκες Snack


Με επιφάνεια Γρανίτη και χωνευτό ή ένθετο επιτραπέζιο ψυγείο σαλατών. Διατίθενται μοντέλα με ουδέτερα συρτάρια Ζύμης.

Χαρακτηριστικά
image

Ανοξείδωτες Κατασκευές

Φούσκες Κέντρου


Με χωνευτούς ή ένθετους Γαστρονόμους GN 1/4. Διατίθενται μοντέλα με κάλυμμα ή χωρίς για τους Γαστρονόμους.

Χαρακτηριστικά
image

Ανοξείδωτες Κατασκευές

Φούσκες Διπλής Ενεργείας


Με επιφάνεια Γρανίτη και χωνευτό ή ένθετο επιτραπέζιο ψυγείο σαλατών. Διατίθενται μοντέλα με ουδέτερα συρτάρια Ζύμης.

Χαρακτηριστικά